Vzorodev výrobné družstvo Stará Ľubovňa v konkurze